خانه / اخبار / اثرات سامانه تهک در کاهش خسارات بهره برداران کشاورزی استان گلستان

اثرات سامانه تهک در کاهش خسارات بهره برداران کشاورزی استان گلستان

اثرات سامانه تهک در کاهش خسارات بهره برداران کشاورزی استان گلستان

مدیریت صندوق بیمه محصولات کشاورزی ، بانک کشاورزی استان گلستان با ارسال نامه ای خطاب به نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی از اثرات سامانه تهک در کاهش خسارات بهره برداران کشاورزی استان گلستان  تقدیر وتشکر نموده و خواستار تداوم برگزاری جلسات همانند سنوات گذشته جهت یاری رسانی به کشاورزان شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان ، مدیریت صندوق بیمه محصولات کشاورزی بانک کشاورزی استان در این نامه  که تحت عنوان ” اثرات سامانه تهک در کاهش خسارات بهره برداران کشاورزی استان گلستان” ارسال نموده آورده اند :
در بررسی های بعمل آمده سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) وبرگزاری جلسات دیسکاشن هواشناسی کشاورزی نقش مهمی در انتقال توصیه های فنی به هنگام به کاربران بخش کشاورزی داشته است ، به طوریکه از طرفی باعث افزایش تولید در بخش کشاورزی در واحدسطح وازسوی دیگر کاهش هزینه کشاورزان در نهاده های کشاورزی (سم وکود) شده است. کاهش خسارات در مراحل مختلف کشت، داشت و برداشت محصولات نیز از جمله مزایای برگزاری جلسات دیسکاشن با اطلاع رسانی به موقع به کشاورزان می باشد ، لذا خواهشمنداست با تداوم برگزاری جلسات ، همانند سنوات گذشته یاری رسان کشاورزان باشید.

 

مدیریت شعب بانک در استان گلستان
امیر محتشم امیری  –   سیدحسن آل رسول

بررسی مجدد

کسب رتبه هواشناسی گلستان در تحقق برنامه عملیاتی تهک کشاورزی تابستان 97

چاپ/خروجی صفحهکسب رتبه هواشناسی گلستان در تحقق برنامه عملیاتی تهک کشاورزی تابستان 97 هواشناسی استان …