خانه / اخبار / اختصاص اعتبار قابل توجه به هواشناسی علی آباد کتول

اختصاص اعتبار قابل توجه به هواشناسی علی آباد کتول

اختصاص اعتبار قابل توجه به هواشناسی علی آباد کتول 

طی فعالیت های سنوات گذشته تابه امروز اداره هواشناسی سینوپتیک علی آباد و ارائه خدمات بهینه به کاربران،معرفی سامانه تهک به وضع مطلوب و برگزاری و راه اندازی دیسکاشن هواشناسی کشاورزی و اطلاع رسانی لازم به کاربران ،اعتبار مناسبی برای پروژه‌های عمرانی، فنی و تخصصی برای سال جاری این اداره در فرمانداری شهرستان مصوب شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان گلستان ، فعالیت های هواشناسی علی آباد در ارائه خدمات مطلوب به کاربران،معرفی سامانه تهک و برگزاری دیسکاشن هواشناسی کشاورزی و امضای دو تفاهمنامه بین اداره هواشناسی شهرستان با هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی علی آباد و سایر اقدامات موثر رئیس اداره موجب شد تا حسن گزمه در نشست مشترک نوربخش داداشی مدیر کل استان و هیئت همراه با حسن هدایتی کتولی فرماندار علی آباد کتول به عنوان رئیس برتر شهرستانی مورد تقدیر فرماندار قرار گرفته و مفتخر به دریافت لوح تقدیر گردد.

لازم به ذکر است که اعتبارات در نظر گرفته شده قابل توجه ، قرار است در زمینه نصب یک ایستگاه اتوماتیک در ارتفاعات این شهرستان و همینطور تجهیز مکان گردشگری یا ورودی شهرستان به تلویزیون شهری هواشناسی با همکاری شهرداری علی آباد مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی مجدد

حضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان

چاپ/خروجی صفحهحضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان اداره کل …