خانه / اطلاعیه و اخطاریه دریایی / اخطاریه هواشناسی دریایی شماره ۱۲ تاریخ ۱۹/۱۰/۹۷

اخطاریه هواشناسی دریایی شماره ۱۲ تاریخ ۱۹/۱۰/۹۷

بررسی مجدد

هشدار دریایی سطح زرد شماره۱۲ مورخه ۹۹/۶/۸

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize