خانه / اداره تحقیقات

اداره تحقیقات

-اجرای مدل پیش­بینی فصلی بارش برای دوره های سه ماهه (با استفاده از پس پردازش خروجی مدل دینامیکی CPS2) و صدور پیش بینی فصلی بارش استان گلستان و اطلاع رسانی با سامانه های موجود.

 -مشاوره تلفنی و حضوری با کاربر عمومی و تخصصی در مورد پیش بینی فصلی بارش و دمای استان گلستان.

انجام امور تهک جاده ای و صدور بولتن هواشناسی جاده ای و اطلاع رسانی به کاربر عمومی و تخصصی با سامانه های موجود.

 -تهیه گزارش تحلیلی آب و هوای استان و همچنین پیش بینی فصلی دما و بارش با استفاده از خروجی مدلها جهت ارائه در جلسات و اطلاع رسانی از طریق سامانه های موجود.

 -تهیه بروشور یا بنر اطلاع رسانی به کاربران عمومی و تخصصی بصورت موردی

-انجام امور مربوط به طرح پژوهشی شامل (نیاز سنجی، انتخاب موضوع، نوشتن پروپوزال، دفاع از آن در دانشگاه و استانداری و پیگیری تایید آن در کمیته و کارگروه و بارگزاری در سمات و پیگیری صدور کد رهگیری، عقد قرارداد با دانشگاه یا پژوهشگاه و پیگیری گزارش طرح و اصلاح نسخه نهایی).

– برگزاری جلسات کمیته پژوهشی جهت پیگیری فعالیت های پژوهشی اداره کل.

– شرکت در کنفرانس ها و ارائه مقاله

-ارسال مقاله به مجلات علمی جهت چاپ

– -شرکت در جلسات دیسکاشن مدیریت بحران هواشناسی ،تهک، شورای اداری و پیگیری امور مربوطه

-همکاری با کمیته بحران و شرکت در جلسات دیسکاشن پیش بینی و مدیریت بحران اداره کل

-بررسی نامه­های ارجاعی و پیگیری آنها تا حصول نتایج.