خانه / اخبار / ادامه روند کاهش بارندگی در آبان ماه ۱۳۹۹ و سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به دوره آماری گلستان

ادامه روند کاهش بارندگی در آبان ماه ۱۳۹۹ و سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به دوره آماری گلستان

ادامه روند کاهش بارندگی در آبان ماه ۱۳۹۹ و سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به دوره آماری گلستان

نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان در گفتگو با اصحاب رسانه از ادامه روند کاهشی میزان بارندگی در آذرماه ۱۳۹۹ وسال زراعی۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به دوره آماری بلند مدت استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، داداشی مدیرکل هواشناسی استان در تحلیل شرایط آب و هوایی آبان ۱۳۹۹ و آغاز سال زراعی جدید گفت :

در آبان ۹۹ میانگین بارش ایستگاههای سینوپتیک استان ۲۰.۶ میلیمتر بوده است بطوریکه ۶۰ درصد نسبت به متوسط این ماه کاهش بارش رخ داده و این کاهش در همه نقاط استان بوده و در مقایسه با سال زراعی نیز میانگین بارش استان به مقدار ۵۳ میلیمتر و با کاهش ۳۳ درصدی مواجه شده است.

وی افزود: در آبان ۹۹ بیشترین مقدار بارش در بین ایستگاه های سینوپتیک مربوط به هاشم آباد گرگان به میزان ۲۸.۸ میلیمتر و کمترین بارش مربوط به مراوه تپه به میزان ۱۳.۲ میلیمتر بوده است ولی بر اساس پیش بینی فصلی در آذرماه میانگین بارش استان در بیشتر مناطق در حد نرمال بوده و بجز نواحی شمال شرق استان که با کاهش ۱۰ درصدی نسبت به میانگین آمار بلند مدت مواجه خواهد شد.

این مقام مسئول در ادامه گفت: در آبان ۹۹ متوسط دمای ایستگاه های سینوپتیک استان ۱۶.۶ درجه سانتیگراد بوده است بطوریکه ۱.۱ درجه نسبت به متوسط آبان ماه افزایش داشته است. حداکثر دمای ثبت شده به میزان ۳۷.۲ درجه سلسیوس در گنبدکاوس و حداقل دمای ثبت شده به میزان ۰.۵ درجه سلسیوس در گرگان به ثبت رسیده است.

بررسی مجدد

برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت بحران استان های گلستان و خراسان شمالی با رویکرد حریق، سرما و یخبندان در گلستان

چاپ/خروجی صفحه✅ برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت بحران استان های گلستان و خراسان شمالی با رویکرد …

Font Resize