خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / اطلاعیه جوی شماره ۳۴ تاریخ ۵-۱۰-۹۷

اطلاعیه جوی شماره ۳۴ تاریخ ۵-۱۰-۹۷

بررسی مجدد

✅✅هشدار هواشناسی_ سطح نارنجی شماره ۵ مورخ ۹۹/۰۴/۳۱

چاپ/خروجی صفحه