خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / اطلاعیه جوی شماره ۳۶ تاریخ ۹۸/۱۰/۲۷

اطلاعیه جوی شماره ۳۶ تاریخ ۹۸/۱۰/۲۷

بررسی مجدد

هشدار سطح زرد شماره ۲۰ تاریخ ۱۴۰۰/۶/۴

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize