خانه / اخبار / امضاء تفاهم نامه همکاری اداره کل هواشناسی و حفاظت از محیط زیست استان گلستان

امضاء تفاهم نامه همکاری اداره کل هواشناسی و حفاظت از محیط زیست استان گلستان

امضاء تفاهم نامه همکاری اداره کل هواشناسی و حفاظت از محیط زیست استان گلستان

در راستای هماهنگی و تقویت اقدامات مشترک و منویات مقام معظم رهبری و تحقق اهداف دولت تدبیر و امید با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود بین دستگاهی در جهت غنا بخشیدن به توسعه های علمی و کاربردی و افزایش ضریب حفاظتی محیط زیست، اداره کل هواشناسی و حفاظت از محیط زیست استان گلستان تفاهم نامه همکاری امضا نمودند.

 به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان گلستان ، هدف از امضاء این تفاهم نامه ایجاد اثربخشی پیش بینی های هواشناسی در حوزه محیط زیست، تلاش درجهت ارتقای آموزش و دانش فنی محیط زیست و هواشناسی با بهره مندی از پتانسیل و توان طرفین، ایجاد زمینه های مناسب ارائه مشاوره در زمینه های اقلیمی به کاربران حوزه محیط زیست و اطلاع رسانی به موقع آمار و اطلاعات هواشناسی است.

ارائه  اطلاعات ،پیش بینی ها، هرگونه توصیه های فنی و تخصصی هواشناسی، برگزاری نشست های تخصصی کارشناسی و دوره های آموزشی ، جمع بندی و ارائه تحلیل داده های اقلیمی،کاربردی به کاربران محیط زیست، جانمایی ایستگاههای هواشناسی جدید در نواحی مختلف حوضه های آبخیز استان جهت افزایش پوشش داده های هوا و اقلیم، همکاری در جهت تهیه طرح ارزیابی اثرات اقلیم بر پایداری محیط زیست با تاکید بر جنگل وچرخه آب و تهدیدات آن، … و تشکیل کارگروه مشترک در جهت نیل به اهداف از موارد مهم این تفام نامه است.

این تفاهم نامه در 7 ماده تنظیم شده و از تاریخ امضا ( 23/8/97) به مدت دو سال معتبر می باشد.

بررسی مجدد

حضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان

چاپ/خروجی صفحهحضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان اداره کل …