خانه / اخبار / امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک علمی وتحقیقاتی بین اداره کل هواشناسی گلستان ودانشگاه گنبدکاووس

امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک علمی وتحقیقاتی بین اداره کل هواشناسی گلستان ودانشگاه گنبدکاووس

امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک علمی وتحقیقاتی بین اداره کل هواشناسی گلستان ودانشگاه گنبدکاووس

اداره کل هواشناسی استان گلستان ودانشگاه گنبدکاووس درراستای اجرای سیاست هاوبرنامه های دولت تدبیروامیدمبنی برتوجه به توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات به عنوان پایه وتوانمندسازی همه بخش های کشورتفاهم نامه همکاری مشترک علمی وتحقیقاتی منعقدنمودند.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان گلستان، این تفاهم نامه دراجرای سیاست های راهبردی کشور درحوزه منابع آب ومطالعات اقلیم ونظربه اهمیت مدیریت منابع آب ومطالعات اقلیم استان برمبنای پژوهش وهمکاری ومشارکت متولیان امروضرورت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درحوزه منابع آب ومطالعات اقلیم درراستای یکپارچه سازی وبه اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان یکی ازپیش نیازهای اساسی دستیابی به اهداف فوق وبهره گیری ازاقدامات وزیرساخت های مناسب هواشناسی ودانشگاه گنبدکاووس درحوزه فناوری اطلاعات وارتباطات وکشاورزی واجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک درشهرستان گنبدکاوس واستان به امضاء طرفین رسید.

ازموضوعات این تفاهم نامه می توان به تبادل اطلاعات علمی وپژوهش – به اشتراک گذاشتن پایگاه های علمی،کتابخانه هاوآزمایشگاه ها وکارگاه های مشترک- طراحی واجرای پروژه های کاربردی بارویکردمنطقه ای- کمک به نهادینه کردن دستاوردهاوسیاست های منابع آب استان- آینده پژوهی درفناوری اطلاعات منابع آب ومطالعات اقلیم – همکاری دربرگزاری رویداد کسب وکارهای نوپا( start up ) و… اشاره نمود.

مدت این تفاهم نامه ازتاریخ انعقادتاچهارسال خواهدبود.

بررسی مجدد

حماسه سوم خرداد”روز آزاد سازی خرمشهر”گرامی باد

چاپ/خروجی صفحهحماسه سوم خرداد”روز آزاد سازی خرمشهر”گرامی باد وحدت، همدلی،‌هماهنگی و هم افزایی نیروهای مسلح …