خانه / اخبار / بازدید کارشناسان دفتر راه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از هواشناسی گلستان

بازدید کارشناسان دفتر راه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از هواشناسی گلستان

بازدید کارشناسان دفتر راه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از هواشناسی گلستان

تیمی متشکل از آقایان رحیم رضایی، داودعلی عسکری ، مهران ترابی و خانم فرخ لقا حسین آقایی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه محمد حسین صفریان رئیس گروه زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با حضور در هواشناسی گلستان ضمن بازدید از مرکز پایش و مانیتورینگ و همینطور مرکزتحقیقات هواشناسی کشاورزی هاشم آباد با نوربخش داداشی مدیر کل استان نشست مشترک برگزار نمودند.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان ، ابتدا برای کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فرآیندهای فعالیت های هواشناسی شامل پایش ، پیش بینی ، تحقیقات ، نحوه اطلاع رسانی… و ادوات هواشناسی سنتی و اتوماتیک  معرفی و سپس در دفتر مدیر کل استان نشست مشترک بررسی مسائل و مشکلات هواشناسی استان برگزار شد.

داداشی مدیر کل استان ضمن تشکر از حضور تیم کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هواشناسی وخیر مقدم به حضارگزارش کاملی از وضعیت موجود ارائه و افزود:
با توجه به رویکرد چدید سازمان هواشناسی در ارائه خدمات به کاربران و نیاز به گذار از سیستم سنتی به خودکارو تغییرات اقلیمی ایجاد شده و وقوع پدیده های حدی مهمترین نیازهای استان را سامانه رادار ، سامانه پایش گردوغبار، تکمیل ایستگاههای اتوماتیک هشدار آتش سوزی ، ایستگاه جاده ای، ایستگاه سیار( که در حادثه معدن یورت آزادشهر خلاء آن محسوس بود)، تجهیز ادوات فرودگاهی و هزینه های نگهداری ان و هزینه های پرسنلی برشمرد که از مبادی مختلف در حال پیگیری بوده و با ارائه مستندات موجود اشاره نمود که خدمات رسانی هواشناسی فقط در بخش کشاورزی و در محصولات استراتژیک گندم و کلزا ارزش افزوده قابل توجهی را برای استان به همراه داشته است.

در ادامه فرخ لقا حسین آقایی کارشناس بودجه دفتر راه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن تشکر از خدمات هواشناسی در بخش های مختلف گفت: امروزه میزان اثر بخشی اطلاعات و خدمات هواشناسی بر کسی پوشیده نیست و ما نیز تلاش خواهیم نمود تا با طرح مسائل هواشناسی استان در جلسات سازمانی تمام تلاش خود را معطوف نماییم تا نیازها و برنامه های پیشنهادی و علی الخصوص سامانه رادار را با توجه به حادثه خیز بودن استان و مستندات و موافقات قبلی دکتر نوبخت در این زمینه به سرانجام برسانیم .

بررسی مجدد

حضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان

چاپ/خروجی صفحهحضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان اداره کل …