خانه / اخبار / برگزاری دوره آموزشی ” تحلیل داده های هواشناسی و کاربرد آن در کشاورزی ” در گلستان

برگزاری دوره آموزشی ” تحلیل داده های هواشناسی و کاربرد آن در کشاورزی ” در گلستان

برگزاری دوره آموزشی ” تحلیل داده های هواشناسی و کاربرد آن در کشاورزی ” در گلستان

دوره آموزشی ” تحلیل داده های هواشناسی و کاربرد آن در کشاورزی ” به مدت دوروز و در تاریخ های هشتم و نهم مهرماه در محل سالن کنفرانس هواشناسی گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان ، در راستای اجرای برنامه عملیاتی و آموزش کارکنان، دوره آموزشی ” تحلیل داده های هواشناسی و کاربرد ان در کشاورزی ” با حضورمسعود حقیقت مدیر کل شبکه پایش سازمان و 30 تن از کارشناسان همدیدی ، مطالعات تحقیقات هواشناسی، راهبری و نظارت شبکه ایستگاهها و پیش بینی استان های گلستان و مازندران در محل سالن کنفرانس هواشناسی گلستان برگزار شد.
کارشناسان حاضر در این دوره با سر فصل های نقش هواشناسی در کشاورزی، فراسنج های جوی تاثیرگذار بر روی رشد و نمو نباتات، روش های تحلیل داده های هواشناسی، روش برقراری ارتباط بین فراسنج های هواشناسی و محصول، روش گرافیکی تحلیل داده های هواشناسی کشاورزی آشنا شدند.

بررسی مجدد

حضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان

چاپ/خروجی صفحهحضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان اداره کل …