خانه / اخبار / برگزاری دوره آموزشی ” کالیبراسیون فشارسنجی ” در استان گلستان

برگزاری دوره آموزشی ” کالیبراسیون فشارسنجی ” در استان گلستان

برگزاری دوره آموزشی ” کالیبراسیون فشارسنجی ” در استان گلستان

دوره آموزشی ” کالیبراسیون فشارسنجی ” در قالب تقویم آموزشی سال 1398 کارکنان به مدت دو روز در هواشناسی استان گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، پیرو فراخوان شماره 9359/98/ دب – 23/7/98 ، دوره آموزشی کالیبراسیون فشارسنجی بمدت دو روز و در تاریخ های 11 و 98/8/12 در هواشناسی استان گلستان برگزار شد.

در این دوره آموزشی که مدت آن 12 ساعت بود تعداد 30 نفر از کارشناسان همدیدی، تجهیزات هواشناسی و کاردان فنی استان با سر فصل های،  معرفی مرجع فشار سنجی و استاندارد، روش و شرایط انجام کالیبراسیون، مراحل انجام کالیبراسیون، استخراج داده و تعیین ضرایب، تحلیل نتایج، نتیجه گیری و دیگر مباحث تکمیلی آشنا شدند.

بررسی مجدد

گزارش صدا و سیما استان گلستان به مناسبت روز جهانی هواشناسی(23 مارس)

چاپ/خروجی صفحه صدا و سیمای مرکز گلستان با تهیه مستندی از عملکرد هواشناسی استان و …