خانه / اخبار / برگزاری دوره آموزشی ” کالیبراسیون فشارسنجی ” در استان گلستان

برگزاری دوره آموزشی ” کالیبراسیون فشارسنجی ” در استان گلستان

برگزاری دوره آموزشی ” کالیبراسیون فشارسنجی ” در استان گلستان

دوره آموزشی ” کالیبراسیون فشارسنجی ” در قالب تقویم آموزشی سال ۱۳۹۸ کارکنان به مدت دو روز در هواشناسی استان گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، پیرو فراخوان شماره ۹۳۵۹/۹۸/ دب – ۲۳/۷/۹۸ ، دوره آموزشی کالیبراسیون فشارسنجی بمدت دو روز و در تاریخ های ۱۱ و ۹۸/۸/۱۲ در هواشناسی استان گلستان برگزار شد.

در این دوره آموزشی که مدت آن ۱۲ ساعت بود تعداد ۳۰ نفر از کارشناسان همدیدی، تجهیزات هواشناسی و کاردان فنی استان با سر فصل های،  معرفی مرجع فشار سنجی و استاندارد، روش و شرایط انجام کالیبراسیون، مراحل انجام کالیبراسیون، استخراج داده و تعیین ضرایب، تحلیل نتایج، نتیجه گیری و دیگر مباحث تکمیلی آشنا شدند.

بررسی مجدد

ادامه روند کاهش بارندگی در آبان ماه ۱۳۹۹ و سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به دوره آماری گلستان

چاپ/خروجی صفحهادامه روند کاهش بارندگی در آبان ماه ۱۳۹۹ و سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به …

Font Resize