خانه / اخبار / برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مرکز رشد کشاورزی در هواشناسی گلستان

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مرکز رشد کشاورزی در هواشناسی گلستان

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مرکز رشد کشاورزی در هواشناسی گلستان

کارگاه آموزشی آشنایی با مرکز رشد کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی با حضور نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان، کارکنان و با حضور دکتر ربانی نسب مدیر مرکز رشد در هواشناسی گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، ربانی نسب مدیر مرکز رشد کشاورزی ضمن ابراز خرسندی از حضور در هواشناسی استان گفت: ارتباط تنگاتنگی بین کشاورزی و هواشناسی استان وجود دارد و نقش هواشناسی در کشاورزی و صدور توصیه های فنی بر کسی پوشیده نیست ولی انتظار داریم با وجود مرکز رشد و استفاده از ایده ها و نوآوری ها این ارتباط متحول شده و راهکارهای نوین جهت بهبود کشاورزی حاصل گردد.

در ادامه حاضرین در این نشست با چرایی ایجاد مرکز رشد، اجزا و خروجی آن و اقدامات انجام شده تاکنون و در آینده و توانمندی های موجود که منجر به تولید و توزیع و عرضه در بازارهای محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی می شود و همچنین با تولیداتی که به سمت و سوی نواوری و توسعه مبتنی بر دانایی ، نحوه حمایت و طرح نوآوری ها در مرکز رشد ، واحدهای تحقیق و توسعه و تولید محصولات دانش بنیان و حمایت از پژوهش و فناوریها آشنا شدند.

بررسی مجدد

برگزاری کارگاه آموزشی ” ارتقاء سلامت نظام اداری ” در هواشناسی استان گلستان

چاپ/خروجی صفحه✅ برگزاری کارگاه آموزشی ” ارتقاء سلامت نظام اداری ” در هواشناسی استان گلستان …

Font Resize