خانه / اخبار / برگزاری کارگاه آموزشی ” تحکیم بنیان خانواده ها ” در هواشناسی استان گلستان

برگزاری کارگاه آموزشی ” تحکیم بنیان خانواده ها ” در هواشناسی استان گلستان

برگزاری کارگاه آموزشی ” تحکیم بنیان خانواده ها ” در هواشناسی استان گلستان

کارگاه آموزشی تحکیم بنیان خانواده ها با تاکیدبر روابط همسران در خانواده بعد ازظهر یکشنبه 28/5/97 با همکاری اداره کل ورزش و جوانان و با حضور دکتر بهرام بختیاری استاد دانشگاه ، روانشناس و مشاور ارشد خانواده و دکتر نازنین مریم محسنی و حضورنوربخش داداشی مدیر کل و کلیه کارکنان ستادی هواشناسی در محل سالن کنفرانس اداره کل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان ، در راستای عملیاتی شدن برنامه های فرهنگی اداره کل به مناسبت های مختلف و گرامیداشت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) و هفته ازدواج و با دعوت از متخصصین این حوزه و همکاری اداره کل ورزش و جوانان و برنامه ریزی کمیته آموزش هواشناسی استان  کارگاه آموزشی ” تحکیم بنیان خانواده ها ” در هواشناسی استان گلستان برگزار شد.

دکتر بختیاری در زمینه تحکیم بنیان خانواده و روابط مطلوب همسران گفت:یکی از نشانه های عدالت خداوند در توزیع استعداد افراد است که به عنوان سرمایه ای عظیم در اختیار همه انسانها قرار گرفته و انسان ها با توجه به نیاز استعداد ذاتی خود را بکار گرفته و باید به نحو مطلوب آن را مورد استفاده قرار دهند.

وی افزود: باید قدر داشته هایمان را بدانیم و بطور عمیق تر به این مسئله توجه نموده و برای مشاهده خوشبختی باید بر داشته ها تمرکز بیشتری داشته باشیم.، باید بدانیم که همه چیز از خانه و خانواده و روابط همسران نشآت می گیرد و تعلیم و تربیت انسانها بر چهار مولفه خانواده، رسانه، حکومت و جامعه استوار است.

بختیاری در ادامه به نظرات مختلف در تعریف خانواده اشاره نموده و نقطه مشترک تمام تعاریف آن را به عنوان اولین نهاد که انسان در آن متولد شده که محصول مشترک روابط همسران است دانست و به نقل از استاد مطهری گفت:مقوله ازدواج من و تو و ما شدن است به شرط اینکه در آن من از بین نرود و قرار نیست که ممزوج صورت بگیرد و تفاهم در خانواده را به معنای فهمیدن تفاوت ها عنوان نموده و گفت: زن و مرد باید به ویژگی های خاص خوداحترام گذاشته و بر روابط مبتنی بر صمیمیت تاکید نمود.

در ادامه این کارگاه آموزشی حاضرین در جلسه با مسائلی همچون اشتیاق، صمیمیت ، دوست داشتن و تعهد متقابل همسران و دیگر مسائل مربوط آشنا شده و در نهایت با پرسش و پاسخ حاضرین نشست به پایان رسید.

بررسی مجدد

حضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان

چاپ/خروجی صفحهحضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان اداره کل …