خانه / اخبار / برگزاری کارگاه آموزشی تهک دریایی برای صیادان پره استان گلستان

برگزاری کارگاه آموزشی تهک دریایی برای صیادان پره استان گلستان

برگزاری کارگاه آموزشی تهک دریایی برای صیادان پره استان گلستان

کارگاه آموزشی تهک دریایی برای صیادان پره استان گلستان مستقر در شبه جزیره میانکاله شامل شرکت تعاونی شایان ، شرکت تعاونی مختوم قلی، شرکت تعاونی عظیم گل، شرکت تعاونی چارقلی در مورخه 13/11/97 برگزارشد.

 به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، در این کارگاه آموزشی یکروزه که مسئول آموزش و کارشناس ناظر شرکت های پره اداره کل شیلات استان گلستان نیز کارشناسان تهک دریایی استان را همراهی می نمود صیادان شرکت های تعاونی یاد شده به طور جداگانه با سامانه تهک دریایی، اقدامات و چگونگی تولید محصولات هواشناس دریایی (جلسات دیسکاشن دریایی و بولتن توصیه های هواشناسی  دریایی ، بولتن های روزانه پیش بینی  هواشناسی دریایی و جوی و…)، و ویژگیهای هریک و کاربرد آنها در امر صیدو افزایش بهره وری، سامانه پیامکی تهک سازمان هواشناسی کشور و نحوه ثبت نام در آن جهت دریافت خدمات رایگان آشنا شدند. در پایان این کارگاه نیزجلسه پرسش و پاسخ در خصوص خدمات در حال ارائه و تشویق و ترغیب صیادان به ثبت نام در سامانه تهک سازمان انجام و در نهایت فرم بازخورد و نظر سنجی اقدامات انجام شده از ابتدای شروع صید ( اول مهر ) تا اکنون از کاربران اخذ شد.

بررسی مجدد

روح خدابه خداپیوست

چاپ/خروجی صفحهروح خدابه خداپیوست امام خمینى هـدف‌ها و آرمان‌ها و هـر آنچه را که مـى …