خانه / اخبار / برگزاری کارگاه آموزشی تهک کشاورزی با حضور مهندسین و کشاورزان بزرگ مالک شرق استان گلستان

برگزاری کارگاه آموزشی تهک کشاورزی با حضور مهندسین و کشاورزان بزرگ مالک شرق استان گلستان

برگزاری کارگاه آموزشی تهک کشاورزی با حضور مهندسین و کشاورزان بزرگ مالک شرق استان گلستان

کارگاه آموزشی تهک کشاورزی با حضور کارشناسان و مدیران بنیاد ملی گندمکاران’ مدیران مراکز، کارشناسان پهنه جهاد کشاورزی و کشاورزان بزرگ مالک و پیشرو در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ در شرق استان گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان ‘ کارگاه آموزشی تهک کشاورزی با همکاری بنیاد ملی گندمکاران و کارشناسان هواشناسی با هدف استفاده از روش های نوین کشاورزی و یافته های جدید و انتقال آن به سایر کشاورزان بصورت میدانی در مزرعه نایب رئیس گندمکاران استان گلستان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی یکروزه که علاوه بر افراد یاد شده کشاورزان پیشرو پنبه کار و سویا کار نیز حضور داشتند’ کارشناسان تهک کشاورزی استان (خدیجه محمدنیا و میعاد کیا) مواردی مانند’ چگونگی استفاده از داده های هواشناسی در کشاورزی در مراحل مختلف کاشت و داشت و برداشت گیاهان مختلف’ نحوه ثبت نام کاربران در سامانه تهک و بهره برداری از این سامانه’ انواع پیش بینی های هواشناسی و پیش بینی های فصلی و چگونگی استفاده از آن در کشاورزی و همچنین نحوه ارائه خدمات هواشناسی در کشاورزی با برگزاری جلسات دیسکاشن کشاورزی و اطلاع رسانی به کاربران از طریق بسترهای موجود و دیگر موارد مربوطه را ارائه نمودند.

بررسی مجدد

برگزاری کارگاه آموزشی ” تغییر اقلیم و تاثیر آن بر مقادیر حدی پارامترهای اقلیمی ” در استان گلستان

چاپ/خروجی صفحهبرگزاری کارگاه آموزشی ” تغییر اقلیم و تاثیر آن بر مقادیر حدی پارامترهای اقلیمی …

Font Resize