خانه / اخبار / برگزاری کارگاه آموزشی پاسخگویی و مسئولیت پذیری (اجتماعی) در مدیریت ، استان گلستان

برگزاری کارگاه آموزشی پاسخگویی و مسئولیت پذیری (اجتماعی) در مدیریت ، استان گلستان

برگزاری کارگاه آموزشی پاسخگویی و مسئولیت پذیری (اجتماعی) در مدیریت ، استان گلستان

کارگاه آموزشی پاسخگویی و مسئولیت پذیری (اجتماعی) در مدیریت با حضور نوربخش داداشی مدیر کل استان ، معاونین ، روسای ستادی و مسئولین ادارات شهرستانی صبح دوشنبه 12/6/97 در محل سالن کنفرانس هواشناسی گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان ، هدف از برگزاری این کارگاه که در راستای برنامه عملیاتی و تقویم آموزشی  برگزار شد افزایش دانش و نگرش مناسب تر مدیران به اهمیت و ضرورت پاسخگویی و مسئولیت پذیری در نظام اداری کشور بوده و شرکت کنندگان با سر فصل های مفهوم و تعریف پاسخگویی و مسئولیت پذیری واهمیت و ضرورت آن ، جایگاه و نقش مسئولیت پذیری، مسئولیت های اجتماعی سازمان ، تحول نظام اداری و تکریم ارباب رجوع وراهکارهای بهبود مسئولیت اجتماعی آشنا شدند.

بررسی مجدد

حضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان

چاپ/خروجی صفحهحضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان اداره کل …