خانه / اخبار / برگزاری کارگاه و نشست هم اندیشی مسئولین و دبیران تهک استان های شرق و شمالشرق کشور در گلستان

برگزاری کارگاه و نشست هم اندیشی مسئولین و دبیران تهک استان های شرق و شمالشرق کشور در گلستان

برگزاری کارگاه و نشست هم اندیشی مسئولین و دبیران تهک استان های شرق و شمالشرق کشور در گلستان

در راستای تجربه گردانی دبیران تهک و آشنایی با فرآیندهای اجرایی برنامه عملیاتی سامانه تهک در استانها ، نشست هم اندیشی و همایش مسئولین و دبیران تهک استان های شرق و شمالشرق کشور( گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) در تاریخ های دهم ویازدهم مهرماه با حضور مسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش سازمان در محل سالن کنفرانس هواشناسی گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، درابتدای این نشست که به صورت کارگاهی برگزار شد، نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان نشست های مشترک با دیگر استان ها را اتفاق مبارکی دانست و افزود:استفاده از ظرفیت های فکری و عملیاتی موجود در استان ها ساماندهی بهتری را در اجرای سامانه تهک به همراه خواهد داشت تا بتوانیم همگام با هم در راستای توسعه برنامه ها و قدم گذاشتن در مسیر تحقق اهداف آن حرکت نماییم.

وی همچنین وجود هماهنگی و همدلی در بین تمام بخش های اداره کل در اجرای سامانه تهک راباعث توسعه این سامانه در استان وایجادارزش افزوده قابل توجه در بخش کشاورزی ، منابع طبیعی ، جاده ای و دریایی دانست.

مسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش سازمان نیز با اشاره به نقش و اهمیت سامانه تهک در تولید پایدار و امنیت غذایی در کشورگفت:  تعامل دبیران تهک استانها  باهدف تبادل تجربیات اتفاق ارزنده ای است و برای توسعه فعالیت های تهک در کل کشور الزامی است.

وی افزود: در طول سال هایی که پشت سر گذاشتیم هواشناسی کشاورزی به جایگاه واقعی خود نرسیده بود ولی با سیاست گذاری های جدید سازمان واستان ها با اجرای برنامه عملیاتی سامانه تهک به سمت بلوغ خود پیش می رود و نقش مهمی در ارتقاء این جایگاه داشته است .

در ادامه فعالیتهای تهک گلستان از ابتدای فعالیت تاکنون ودر بخش های مختلف با پخش کلیپی به حضار ارائه و کارشناسان معین تهک سایر استانها نیز ضمن گزارشی از عملکرد خود، نحوه اجرایی شدن برنامه عملیاتی بهار و تابستان را بیان نموده و این نشست با ادامه گفتگوها و مباحث کارشناسی و تبادل نقطه نظرات پس از دو روز به پایان رسید.  

بررسی مجدد

حضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان

چاپ/خروجی صفحهحضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان اداره کل …