خانه / اخبار / تاکید بر گسترش همکاریهای بین هواشناسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

تاکید بر گسترش همکاریهای بین هواشناسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

تاکید بر گسترش همکاریهای بین هواشناسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

در نشست مشترک مدیر کل هواشناسی استان با معاون پژوهشی و معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس مرکز رشد دانشگاه کشاورزی و علوم طبیعی گرگان و حضورویدیو کنفرانسی معاون ورئیس پژوهشکده هواشناسی کشاورزی پزوهشگاه هواشناسی سازمان بر گسترش فعالیتهای چند جانبه تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، در نشست مشترک نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی با علیرضا کیانی معاون پژوهشی ومحمدعلی آقاجانی معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، عبدالقیوم قلی پوری رئیس مرکز رشد دانشگاه کشاورزی و علوم طبیعی گرگان و حضورویدیو کنفرانسی دکتر فتاحی معاون و دکتر اسکویی رئیس پژوهشکده هواشناسی کشاورزی پزوهشگاه هواشناسی سازمان بر گسترش فعالیتهای چند جانبه با انعقاد تفاهمنامه و قراداد تاکید شد.

در ابتدای این نشست داداشی مدیر کل استان ضمن خیر مقدم به حاضرین در نشست گفت: با توجه به اینکه استان کشاورزی بوده امید است آنچه شایسته و بایسته استان که همان افزایش عملکرد محصولات و کاهش خسارات آب و هوایی و تامین امنیت غذایی وارزش افزوده اقتصادی است عاید استان شود.

در ادامه کیانی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: فرصت خوبی بدست آمده تا همکاریهای متقابل فعالان کشاورزی و هواشناسی گسترش یابد تا داده های هواشناسی در حوزه کشاورزی بصورت ساده، قابل درک و کاربردی به کاربران ارائه شود و بر مشارکت سازمان جهاد کشاورزی نظر به ارتباط مستقیم با کشاورزان در بخشهای مختلف فعالیتهای کشاورزی تاکید نمود.

آقاجانی معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان نیزگفت: هر کدام از دستگاههای اجرایی حاضر در این نشست به نوعی متولی هستیم تا با کاربرد داده های هواشناسی در کشاورزی بتوانیم افزایش عملکرد و کاهش خسارت و هزینه ها را به ارمغان بیاوریم و افزود: استفاده از داده های مزرعه ها نیز در برنامه های پیش رو ضروری است.

قلی پوری رئیس مرکزرشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان هم گفت: هر کدام از ما پازلی از یک هدف مشترک هستیم تا با قرار گرفتن کنار هم و تعیین وظایف هر دستگاه بدانیم که چه چیزهایی در اختیار داریم و به کجا میخواهیم برسیم.

در ادامه این نشست دکتر فتاحی معاون پژوهشگاه هواشناسی کشور نیز گفت: فرصت خوبی پیش آمده تا بتوانیم بر اساس یک تفاهمنامه و قرارداد و با توجه به زیرساختهای و پتانسیل های موجود در استان و پژوهشگاه به نتایج مطلوبی درخدمت رسانی به جامعه کشاورزی و گذار از مرحله سنتی خدمات هواشناسی کشاورزی به نوین را ارائه نماییم.

دکتر اسکویی رئیس پژوهشکده هواشناسی کشاورزی پژوهشگاه هواشناسی کشور هم با ارائه گزارشی از نمونه کار انجام شده برای محصول برنج در سه استان شمالی کشور گفت: با اعلام متولیان قادر هستیم تا در طراحی هر گونه اپلیکیشن ویا ارائه پیش بینی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فصلی برای محصولات خاص و استراتژیک منطقه را تامین نماییم.

در پایان این نشست و پس از گفتگوهای کارشناسی مقرر گردید تا پیش نویس تفاهمنامه همکاریهای متقابل با محوریت هواشناسی گلستان و تهیه پروپوزال مربوطه با برگزاری نشستهای جامع تر کارشناسی برای محصول تابستانه سویا تهیه و وظایف هر دستگاه، اطلاعات مورد نیاز ورودی به مدلها و الگوریتم های مورد نیازو در صورت امکان در فصل جاری برای بقیه مراحل باقیمانده محصول کلزا اقدامات لازم انجام و در نهایت اجرایی شود.

بررسی مجدد

عید سعید قربان مبارک باد

چاپ/خروجی صفحهعید قربان: عید قربان فرا می‌رسد پس از وقوف در عرفات و مشعر که …

Font Resize