خانه / اخبار / تحلیلی بر وضعیت آب و هوایی شهریور استان گلستان و پایان سال زراعی ۹۸ – ۹۷

تحلیلی بر وضعیت آب و هوایی شهریور استان گلستان و پایان سال زراعی ۹۸ – ۹۷

تحلیلی بر وضعیت آب و هوایی شهریور استان گلستان و پایان سال زراعی ۹۸ – ۹۷

مدیر کل هواشناسی گلستان : علیرغم افزایش ۵۰ درصدی میانگین بارش ایستگاههای استان نسبت به متوسط دوره آماری در سال زراعی ۹۸ – ۹۷ بیشتر ایستگاههای استان در شهریور ماه خشکسالی هواشناسی خفیف تا بسیار شدید را تجربه کردند.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، نوربخش داداشی مدیر کل استان در تحلیل شرایط آب و هوایی شهریور ماه و پایان سال زراعی آبی ۹۸ – ۹۷ گفت :
در شهریور۹۸ متوسط مجموع بارش ایستگاه های سینوپتیک استان ۲۱.۵ میلیمتر بوده است بطوریکه ۲۵ درصد نسبت به متوسط این ماه کاهش بارش رخ داده و این کاهش در اکثر نقاط استان بوده است بطوریکه بیشترین کاهش بارش در مراوه تپه و بندرگز به میزان ۷۳ و ۷۶ درصد به ثبت رسیده است.

در مراوه تپه، بندرترکن و بندرگز خشکسالی هواشناسی بسیار شدید، در گنبد کاوس خشکسالی متوسط، در کلاله و هاشم آباد گرگان خشکسالی خفیف رخ داده و در اینچه برون و مینودشت بارشها در این ماه افزایش داشته است و تر سالی رخ داده است.

وی افزود:  درسال زراعی ۹۸-۹۷ متوسط مجموع بارش ایستگاه های سینوپتیک استان ۷۵۷.۷ میلیمتر بوده است بطوریکه ۹۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۵۰ درصد نسبت به متوسط دوره آماری افزایش داشته است. بیشترین درصد افزایش بارش مربوط به کلاله و مراوه تپه به ترتیب به میزان ۸۱  و ۷۱ درصد نسبت به متوسط دوره مشابه آماری می باشد .بیشترین مقدار بارش در بین ایستگاه های سینوپتیک مربوط به مینودشت به میزان ۱۱۴۹.۶ میلیمتر و بیشترین تعداد روزهای بارندگی مربوط به همین ایستگاه به میزان ۱۱۴ روز می باشد.

این مقام مسئول در ادامه گفت : در شهریور ۹۸ متوسط دمای ایستگاه های سینوپتیک استان ۲۵.۸ درجه سانتیگراد بوده است بطوریکه ۱.۴ درجه نسبت به شهریور ۹۷ ومتوسط شهریورماه کاهش داشته است. بیشترین کاهش دما در مینودشت رخ داده است که میانگین دمای آن ۲.۵ درجه نسبت به متوسط بلند مدت شهریورماه آن کاهش داشته است. حداکثر دمای ثبت شده ۴۳ درجه در اینچه برون و حداقل دمای ثبت شده ۱۴.۸ درجه در گنبد کاوس به ثبت رسیده است.

داداشی همچنین گفت : متوسط دمای ایستگاه سینوپتیک استان در سال زراعی جاری ۹۸-۹۷ برابر ۱۸.۵ درجه سانتی گراد بوده است که ۰.۵ درجه نسبت به متوسط دوره آماری این دوره افزایش داشته است. بیشترین دمای ثبت شده در این مدت مربوط به مراوه تپه و و اینچه برون برابر با ۴۴.۴ درجه و کمترین دما مربوط به فرودگاه گرگان ۳.۱- درجه سانتی گراد می باشد.

مدیر کل هواشناسی استان در خصوص تحلیل وضعیت رطوبت هوا، ساعات آفتابی و تبخیر نیز گفت:

میانگین رطوبت نسبی ایستگاه های استان در شهریور ۹۸ برابر ۶۳ درصد بوده که ۱ درصد نسبت به متوسط این ماه افزایش داشته است. حداکثر رطوبت ثبت شده در هاشم آباد، علی آباد و بندرترکمن و برابر ۹۸ درصد و حداقل رطوبت ثبت شده مراوه تپه و برابر ۱۴ درصد می باشد.

متوسط مجموع ساعت آفتابی ایستگاه های سینوپتیک استان در شهریور ۹۸ برابر ۲۳۳.۷ ساعت می باشد که ۱۱ درصد نسبت به متوسط شهریور ماه کاهش داشته است بیشترین کاهش مربوط مینودشت و ۱۸ درصد می باشد. بیشترین مجموع ساعت آفتابی مربوط به مراوه تپه و برابر با ۲۷۳.۷ ساعت و کمترین میزان مربوط به بندرگز ۲۰۵ ساعت می باشد. بیشترین ساعت آفتابی روزانه ثبت شده این ماه مربوط به هاشم آباد و برابر ۱۲.۳ ساعت می باشد.

متوسط مجموع تبخیر ایستگاه های سینوپتیک استان در شهریور ۹۸ برابر ۲۰۲.۲ میلیمتر می باشد که ۱۰ درصد نسبت به متوسط شهریور کاهش داشته است بیشترین کاهش مربوط به بندرگز و ۲۲ درصد می باشد. بیشترین مجموع تبخیر این ماه مربوط به مراوه تپه و برابر با ۲۴۹.۷ میلیمتر و کمترین میزان مربوط به بندرگز ۱۱۸.۹ میلیمتر می باشد. بیشترین تبخیر ۲۴ ساعته این ماه در مراوه تپه و برابر ۱۵.۹ میلیمتر ثبت شده است.

داداشی در پایان گفت: حداکثر سرعت وزش باد در شهریور ۹۸ برابر با ۱۹ متربرثانیه معادل ۶۸ کیلومتر بر ساعت و مربوط به مراوه تپه می باشد. که ۲۵ روز در این ایستگاه نسیم شدید، یک روز تندباد ملایم و ۳ روز تند باد شدید رخ داده است و میانگین حداکثر سرعت باد مراوه تپه در شهریور ۹۸ برابر با ۳۹ کیلومتر بر ساعت می باشد.

بررسی مجدد

برگزاری کارگاه آموزشی ” ارتقاء سلامت نظام اداری ” در هواشناسی استان گلستان

چاپ/خروجی صفحه✅ برگزاری کارگاه آموزشی ” ارتقاء سلامت نظام اداری ” در هواشناسی استان گلستان …

Font Resize