خانه / اخبار / تعامل، همکاری و استفاده از اطلاعات هواشناسی عامل افزایش عملکرد گندم و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی

تعامل، همکاری و استفاده از اطلاعات هواشناسی عامل افزایش عملکرد گندم و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی

تعامل، همکاری و استفاده از اطلاعات هواشناسی عامل افزایش عملکرد گندم و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی

مهندس اسفندیاری مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشور در نشست هماهنگی اجرای پروژه های طرح خود کفایی گندم در سال زراعی (۱۴۰۰-۱۳۹۹) در گرگان گفت: تعامل، همکاری و استفاده از اطلاعات هواشناسی باعث افزایش عملکرد گندم و دیگر  محصولات کشاورزی شده و ارزش افزوده اقتصادی را در این بخش به همراه داشته است.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، جلسه هماهنگی اجرای پروژه های طرح خود کفایی گندم بویژه ” افزایش بهره وری گندم و نظام های زراعی گندم بنیان” در کشت پاییزه سال زراعی (۱۴۰۰-۱۳۹۹) با حضور مهندس اسفندیاری مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشور و دکتر پورداد مدیر پروژه گندم بنیان، نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان، عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی و دیگر مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها در گرگان برگزارشد.

داداشی مدیر کل هواشناسی گلستان در گزارشی از پیش بینی فصلی پاییز و زمستان سال جاری گفت: بارشهای پاییز استان کمتر از نرمال بلند مدت و در زمستان در حد نرمال چند ساله خواهد بود.

وی افزود: به لحاظ وضعیت دمایی هم در مناطق غرب و مرکزی استان با ۰.۵ تا ۱.۰ درجه ای افزایش دما مواجه خواهیم شد که این  مقدار در نواحی شرقی استان کمی بیشتر خواهد بود و در ادامه گفت: میزان بارشها تا به امروز و قبل از پایان مهرماه ۲۵.۹ میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل و دوره نرمال ۴% افزایش بارش بوده و دمای هوا نیز نسبت به نرمال بلند مدت ۱.۳ درجه سانتیگراد کاهش داشته و میانگین دمای مهر ماه تا به امروز ۲۱.۱ درجه سانتیگراد بوده که اینمورد هم نسبت به سال قبل  ۱.۹ درجه ساتیگراد کاهش داشته است.

از دیگر موارد مهم مطرح شده در این نشست میتوان به ارائه برنامه های اجرایی زراعت گندم، گزارش عملکرد پروژه” افزایش بهره وری گندم و نظام های زراعی گندم بنیان و تبیین سیاست های وزارت جهاد کشاورزی توسط مهندس اسفندیاری مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشوراشاره نمود.

بررسی مجدد

برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت بحران استان های گلستان و خراسان شمالی با رویکرد حریق، سرما و یخبندان در گلستان

چاپ/خروجی صفحه✅ برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت بحران استان های گلستان و خراسان شمالی با رویکرد …

Font Resize