خانه / اخبار / تفاهم نامه گسترش همکاری های دو جانبه هواشناسی و مرکز ملی مطالعات وتحقیقات دریای خزر

تفاهم نامه گسترش همکاری های دو جانبه هواشناسی و مرکز ملی مطالعات وتحقیقات دریای خزر

تفاهم نامه گسترش همکاری های دو جانبه هواشناسی و مرکز ملی مطالعات وتحقیقات دریای خزر

نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان گلستان و هیئت همراه با حضور در مرکز ملی مطالعات وتحقیقات دریای خزرضمن دیدار با سیده معصومه بنی هاشمی رئیس مرکز بر تفاهم و گسترش همکاری های متقابل در حوزه دریای خزر تاکید نمودند.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان ، داداشی مدیر کل هواشناسی در این دیدار گفت: در نشست های مختلف حوزه خزر مسائل و موارد متفاوتی عنوان میگردد و این در صورتی است که در حوزه شرق خزر و در محدوده گلستان هیچگونه داده آماری جهت بررسی های علمی ،زیربنایی و برنامه ریزی وجود ندارد.
وی افزود: به همین منظور با پیگیری های لازم یک پکیج کامل ازایستگاه تمام خودکار دریایی که علاوه بر داده های هواشناختی اطلاعات جامعی را از وضعیت موج ، شوری آب ، PH  و EC و … را ارائه میدهد در صیدگاه فرید پاک گمیشان در دهه فجر به بهره برداری میرسد که می تواند کمک شایانی در تهیه اطلاعات مورد نیاز مطالعات و بهره برداری دریایی ارائه دهد.

دکتر بنی هاشمی نیز گفت: در بخش جنوبشرقی دریای خزر با توجه به وضعیت هندسی سواحل نوسانات دریا اثرات بیشتری را در زمینه پسروی و پیشروی به همراه دارد و با توجه به اهمیت مطالعات به ویژه در خصوص کیفیت آب و رسوب و اثرات نوسانات آب بر جابجایی خطوط ساحلی ، این مرکز پایش هایی را در منطقه خلیج گرگان و آشوراده داشته است و برای اندازه گیری در منطقه مشرف به سواحل گمیشان را نیز در دستور کار دارد.
در ادامه این نشست مقرر گردید با تعیین کارشناسان طرفین و تشکیل تیم مشترک از این پس برای نتیجه گیری واحد از مطالعات و تحقیقات انجام شده اطلاعات مورد نیاز بین طرفین و مطالعات لازم در این زمینه با قوت بیشتری صورت پذیردو همکاری های دو جانبه گسترش یابد.

بررسی مجدد

حضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان

چاپ/خروجی صفحهحضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان اداره کل …