خانه / تهک جاده ای

تهک جاده ای

همه ساله پدیده های مخرب جوی مانند سرما و یخبندان ، توفان، گرد و خاک ، مه و کاهش دید ، بوران برف و بادهای شدید می توانند بر ایمنی جاده ها اثر گذاشته و باعث افزایش تصادفات جاده ای شوند. از طرفی نوع مصالح مصرفی در آماده سازی راهها از جمله نوع آسفالت تابعی از شرایط آب و هوایی در مناطق مختلف است. لذا پیش بینی این وضعیت ها نقش بسیار مهمی در جریان ترافیکی و کاهش خسارات ناشی از سوانح می تواند ایفا نماید که هدف اصلی هواشناسی جاده ای می باشد.

کاربردهای هواشناسی جاده ای

  1. اطلاع رسانی و هشدار به موقع از طریق رسانه ها ، پلیس راه ، تابلوهای VMS
  2. سرویس های راهداری زمستانه موثر
  3. کاهش زمان سفر
  4. کاهش تعداد تصادفات
  5. تعیین زمان دقیق آغاز و پایان راهداری زمستانی
  6. فراهم نمودن بانک اطلاعاتی جامع و به روز اطلاعات جوی و جاده ای کشور
  7. برنامه ریزی جهت نگهداری و توسعه شبکه حمل و نقل جاده ای کشور