خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize