خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزییکشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۵

جلسه دیسکاشن کشاورزییکشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۵

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize