خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی شماره 52 مورخ 98/01/21

جلسه دیسکاشن کشاورزی شماره 52 مورخ 98/01/21

بررسی مجدد

توصیه کمیته هواشناسی شماره 51 کشاورزی مورخ 98/1/11

چاپ/خروجی صفحه

دیدگاهتان را بنویسید