خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize