خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی یکشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۸

جلسه دیسکاشن کشاورزی یکشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۸

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی روز یکشنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۸

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize