خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی ۹۸/۱۲/۲۸

جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی ۹۸/۱۲/۲۸

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روزچهارشنبه ۲۳/۰۴/۱۴۰۰ سال زراعی ۱۴۰۰–۱۳۹۹

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize