خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار سطح زرد شماره ۲۱ تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۵

هشدار سطح زرد شماره ۲۱ تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۵

بررسی مجدد

هشدار سطح نارنجی شماره ۱۲ تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize