خانه / اخبار / دیداررئیس سازمان هواشناسی کشوربا خانواده سیل زدگان آق قلا

دیداررئیس سازمان هواشناسی کشوربا خانواده سیل زدگان آق قلا

دیداررئیس سازمان هواشناسی کشوربا خانواده سیل زدگان آق قلا

دکترتاج بخش رئیس سازمان هواشناسی کشوربه همراه معاون فنی وشبکه ومدیرکل هواشناسی استان وهیئت همراه استانی ضمن بازدیدازآخرین وضعیت سیل آق قلا باخانواده سیل زدگان دیداروگفتگوکرد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، دکترتاج بخش دراین دیداربا حضوردر خانواده سیل زده همکار استانی آقای کمالی درروستای سقریلقی آق قلا که تعدادی ازاهالی محل ،دهیاری و شورای اسلامی روستا نیزدر این بازدید چهره به چهره حضورداشتندضمن آشنایی وگفتگوی صمیمی با جمع حاضر، باخداقوت وخسته نباشید به حادثه دیدگان سیل وابرازهمدردی با آنان وتقدیم هدیه خودبه شورای اسلامی محل برای توزیع بین اهالی آرزونمودتامشکلات ناشی از حادثه سیل باکمک دستگاههای دولتی وهمت مردم هرچه زودتربهبودیافته وشرایط به حالت عادی برگردد.

بررسی مجدد

فراخوان دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی ( آب، سیل و محیط زیست )

چاپ/خروجی صفحهفراخوان دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی ( آب، سیل و محیط زیست ) …