خانه / اخبار / راه اندازی وآغازبه کاردیسکاشن هواشناسی کشاورزی درمینودشت

راه اندازی وآغازبه کاردیسکاشن هواشناسی کشاورزی درمینودشت

راه اندازی وآغازبه کاردیسکاشن هواشناسی کشاورزی درمینودشت

با توجه به برنامه عملیاتی تهک  کشاورزی در سال 1398 ، تداوم و توسعه دیسکاشن های شهرستانی اولین جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی شهرستان مینودشت در محل اداره هواشناسی این شهرستان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان گلستان، درراستای گسترش دیسکاشن های هواشناسی کشاورزی به شهرهای مختلف استان گلستان باتوجه به تنوع اقلیمی وتنوع کشت محصولات کشاورزی ونیازهای متفاوت کاربران درمناطق مختلف استان، اولین جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی شهرستان مینودشت با حضور  ، رییس گروه پیش بینی وهشدارهای جوی ، رییس شبکه پایش،دبیر تهک استان ،رئیس اداره هواشناسی مینودشت ، رییس اداره تولیدات گیاهی و روسای مراکز خدمات جهاد کشاورزی چهل چای و قلعه قافه و کارشناس ترویج جهاد کشاورزی  این شهرستان روز چهارشنبه مورخ 29 خرداد ماه دراداره هواشناسی مینودشت برگزارشد . در این جلسه کارشناسان با نحوه برگزاری جلسات دیسکاشن هواشناسی کشاورزی آشنا شدند و با دریافت اطلاعات جوی روزهای آینده توصیه های هواشناسی کشاورزی مربوط به این شهرستان را با توجه به مراحل رشد محصولات صادر و ازطریق بسترهای اطلاع رسانی موجود به کشاورزان منطقه اطلاع رسانی ومقررشداین جلسات به صورت هفتگی درآینده نیزادامه یابد.

بررسی مجدد

تصویری از مرکز پایش و مانیتورینگ هواشناسی استان گلستان در آستانه 23 مارس روز جهانی هواشناسی

چاپ/خروجی صفحهتصویری از مرکز پایش و مانیتورینگ هواشناسی استان گلستان در آستانه 23 مارس روز …