خانه / شیوه ارائه خدمات

شیوه ارائه خدمات

خدمات ارائه شده در این اداره کل به شرح زیر می باشد :

1- خدمات تخصصی

2-خدمات عامه

3- خدمات تهک (توسعه هواشناسی کاربردی )

لطفا در صورت بروز هر گونه مشکل یا سئوالی در این خصوص با شماره تلفن 32480266 تماس حاصل نمایید .

.

خدمات تخصصی  فرایند ارائه آمار

خدمات عامه هواشناسی گلستان

خدمات تهک (توسعه هواشناسی کاربردی )