خانه / شیوه ارائه خدمات

شیوه ارائه خدمات

خدمات ارائه شده در این اداره کل به شرح زیر می باشد :

۱- خدمات تخصصی

۲-خدمات عامه

۳- خدمات تهک (توسعه هواشناسی کاربردی )

لطفا در صورت بروز هر گونه مشکل یا سئوالی در این خصوص با شماره تلفن ۳۲۴۸۰۲۶۶ تماس حاصل نمایید .

.

خدمات تخصصی  فرایند ارائه آمار

خدمات عامه هواشناسی گلستان

خدمات تهک (توسعه هواشناسی کاربردی )

Font Resize