خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره روز چهارشنبه ۱۷/۰۶/۱۴۰۰

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره روز چهارشنبه ۱۷/۰۶/۱۴۰۰

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی ۱۴۰۰/۰۶/۱۰چهارشنبه

چاپ/خروجی صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

Font Resize