خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روز چهارشنبه۲۱/۰۷/۱۴۰۰

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روز چهارشنبه۲۱/۰۷/۱۴۰۰

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

چاپ/خروجی صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

Font Resize