خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان -روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان -روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان -تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

چاپ/خروجی صفحه

دیدگاهتان را بنویسید