خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره۶۵روزچهارشنبه ۰۷/۰۳/۱۳۹۹

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره۶۵روزچهارشنبه ۰۷/۰۳/۱۳۹۹

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize