خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی ۱۴۰۰/۰۶/۱۰چهارشنبه

چاپ/خروجی صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

Font Resize