خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی شماره ۴۹ مورخ ۹۷/۱۲/۲۶

صورتجلسه کمیته هواشناسی شماره ۴۹ مورخ ۹۷/۱۲/۲۶

بررسی مجدد

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

چاپ/خروجی صفحه