خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

صورتجلسه کمیته هواشناسی چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

بررسی مجدد

جلسه دیسکاشن هواشناسی کشاورزی مورخ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize