خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ ۹۷/۱۲/۱۵

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ ۹۷/۱۲/۱۵

بررسی مجدد

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

چاپ/خروجی صفحه