خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی ۱۴۰۰/۰۶/۱۰چهارشنبه

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی ۱۴۰۰/۰۶/۱۰چهارشنبه

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize