خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی یکشنبه ۹۹/۱۱/۱۱

صورتجلسه کمیته هواشناسی یکشنبه ۹۹/۱۱/۱۱

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize