خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هوشناسی کشاورزی شماره ۴۵ مورخ ۹۷/۱۲/۱۲

صورتجلسه کمیته هوشناسی کشاورزی شماره ۴۵ مورخ ۹۷/۱۲/۱۲

بررسی مجدد

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize