خانه / پارامترهای هفته گذشته / میزان بارشهای ایستگاههای هواشناسی استان از تاریخ 98/1/16 لغایت 98/1/20

میزان بارشهای ایستگاههای هواشناسی استان از تاریخ 98/1/16 لغایت 98/1/20

بررسی مجدد

میزان بارش های ایستگاههای هواشناسی استان صبح روز دوشنبه 97/11/22 لغایت صبح روز سه شنبه 97/11/23

چاپ/خروجی صفحه

دیدگاهتان را بنویسید