خانه / پارامترهای هفته گذشته / میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان صبح شنبه مورخ ۹۸/۷/۶ لغایت صبح یکشنبه مورخ ۹۸/۷/۷

میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان صبح شنبه مورخ ۹۸/۷/۶ لغایت صبح یکشنبه مورخ ۹۸/۷/۷

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize