خانه / پارامترهای هفته گذشته / میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان از تاریخ ۲۰ مهر لغایت ۲۲ مهر

میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان از تاریخ ۲۰ مهر لغایت ۲۲ مهر

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize