خانه / پارامترهای هفته گذشته / میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان مورخ ۱۱ آبان لغایت ۱۲ آبان ۱۳۹۸

میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان مورخ ۱۱ آبان لغایت ۱۲ آبان ۱۳۹۸

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی ۹۹/۰۴/۰۴

چاپ/خروجی صفحه ;hak

Font Resize