خانه / پارامترهای هفته گذشته / میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان گلستان از ساعت ۶:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۶ لغایت ساعت ۶:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۷

میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان گلستان از ساعت ۶:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۶ لغایت ساعت ۶:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۷

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی ۹۹/۰۴/۰۴

چاپ/خروجی صفحه ;hak

Font Resize