خانه / اخبار / نشست هم اندیشی مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان وهواشناسی

نشست هم اندیشی مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان وهواشناسی

نشست هم اندیشی مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان وهواشناسی

رضا قادری مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان باحضوردر هواشناسی بانوربخش داداشی مدیرکل هواشناسی استان دیداروگفتگوکرد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، درابتدای این نشست قادری مدیرکل مدیریت بحران استان ضمن تشکرازاقدامات هواشناسی ونحوه اطلاع رسانی های لازم درمواقع قبل ،حین وپس از مخاطرات آب وهوایی استان برتوجه بیشتربه اطلاعات هواشناسی وهماهنگی،تعامل وهمدلی لازم بین دستگاههای اجرایی عضوشورای مدیریت بحران استان تاکیدنمود.
درادامه داداشی مدیرکل هواشناسی استان ازپایان نصب ادوات سکوی هواشناسی دریایی گلستان درمنطقه مرزی دریایی ایران وترکمنستان (فریدپاک گمیشان)وافتتاح قریب الوقوع ان خبردادوافزود:اقدامات لازم وایجادهماهنگی هاجهت حضورمدیران ارشد کشوری وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواشناسی واستانی که درحمایت از این پروژه همکاری های لازم راداشته اند برای افتتاح این پروژه دردست اقدام بوده وبزودی افتتاح رسمی خواهدشد.

داداشی همچنین گفت:به لحاظ تصویب وتخصیص بودجه ،پروژه راداراستان نیزدرسطح سازمان هواشناسی کشورمراحل پایانی خود را طی می کندوبزودی نتیجه آن اعلام خواهدشدوخواستارانجام اقدامات لازم ازسوی مدیریت بحران استان دراین زمینه شد.

بررسی مجدد

هفته بسیج گرامی باد

چاپ/خروجی صفحه رهبر معظم انقلاب: عرصه‌ی بسیج یک عرصه‌ی عمومی است؛ نه مختص یک قشر …

Font Resize